Złoty Partner

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XIX Sympozjum Onkologia w Otolaryngologii organizowanym pod patronatem Sekcji Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, które odbędzie się w dn. 30 września – 2 października 2021 r. w Centrum Konferencyjnym Opera Nova w Bydgoszczy.

To ważne wydarzenie naukowe zapewni ciekawą wymianę poglądów na sesjach panelowych, dyskusjach okrągłego stołu, sesjach plenarnych oraz plakatowych z udziałem wybitnych specjalistów polskich i zagranicznych.

Przygotowywany program naukowy Sympozjum z pewnością usystematyzuje dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie onkologii laryngologicznej, ale również wskaże nowe możliwości i kierunki rozwoju interdyscyplinarnego podejścia do leczenia, wykorzystania małoinwazyjnych technik i chirurgii robotowej. Planowane sesje pielęgniarskie, dotyczące żywienia w onkologii głowy i szyi pozwolą spojrzeć kompleksowo na problem pacjenta onkologicznego a organizowana po raz pierwszy sesja onkologii dziecięcej pozwoli na zrozumienie specyfiki leczenia „małego pacjenta”.

Zapraszamy również do skorzystania z oferty licznych warsztatów w trakcie których będzie można nabyć umiejętności w wybranych procedurach onkologii laryngologicznej.

Jestem przekonany, że bydgoskie Sympozjum będzie wspaniałą okazją do wzbogacenia doświadczenia zawodowego, zapoznania się z najnowszą wiedzą w zakresie onkologii w otolaryngologii i przedstawienia wyników własnych badań.

Mam nadzieję, że nasze spotkanie będzie jednocześnie okazją do nawiązania nowych kontaktów naukowych i towarzyskich.

Życzę Państwu udanego, pełnego wrażeń i korzyści naukowych pobytu w Bydgoszczy. Do zobaczenia!!!

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. Paweł Burduk

 

Opłata konferencyjna

KOSZT UCZESTNICTWA

Wczesna rejestracja (do 31 lipca 2021r.)
Członek PTORL - 350
Niezrzeszony - 400

Późna rejestracja (od 1 sierpnia 2021r.)
Członek PTORL - 400
Niezrzeszony - 450

Na miejscu - 500

Pielęgniarka - 200
Student - 120

UWAGA: o wysokości opłat decyduje
data wpłaty, a nie data rejestracji

W RAMACH OPŁATY KONFERENCYJNEJ
ZAPEWNIAMY:

  1. udział w sesjach konferencyjnych
  2. teczkę z materiałami konferencyjnymi
  3. wstęp na wystawę medyczną
  4. całodzienne przerwy kawowe
  5. przerwę lunchową pierwszego i drugiego dnia
  6. streszczenia wykładów
  7. certyfikat uczestnictwa
  8. udział w warsztatach

OPŁATĘ KONFERENCYJNĄ
PROSIMY DOKONAĆ NA KONTO:

AGORA
ul. Błażeja 10L/6, 61-608 Poznań
Nr konta bankowego (bank PeKaO S.A.)
67 1240 1747 1111 0000 1848 8568
- z dopiskiem: Onkologia w Otolaryngologii Bydgoszcz 2021

Rezygnacja z zamówionych świadczeń bez konsekwencji finansowych może nastąpić najpóźniej do dnia 20 września 2021 r.

Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty konferencyjnej. Różnica zostanie wypłacona po terminie Konferencji.

Opera Nova – Bydgoszcz